Toetajad

Tartu linn toetab varjupaika töötajate töötasude ja elementaarsete üldkulude osas (küte, prügivedu, elekter jms). 
Lisaks linna toetusele aitavad varjupaigal toime tulla linna ja teiste kohalike omavalitsuste poolt tellitud avalik teenus  - hulkuvate loomade püüdmine, püütud loomade 14 päeva hoidmine ja Tartu linna territooriumil hukkunud loomade avalikust ruumist eemaldamine.

Ent varjupaik on veel palju muud.
Enamus omanikuta loomi viibib varjupaigas rohkem, kui 14 päeva - nende hoidmiseks on vaja toitu, ravimeid, hooldus- ja puhastusvahendeid. Samuti on kulukad erakorralise abi juhtumid, kus loom vajab näiteks trauma tõttu vältimatut operatiivset ravi, mille jaoks ühegi toetaja eelarves raha pole ette nähtud.
Hoiupaigad varjupaigas nõuavad remonti ja hoiutingimused parendamist.

Siinkohal ongi toodud ära võimalused, mille läbi iga hooliv inimene saab anda omapoolse panuse, et kõik see muu saaks võimalikuks.
Meie lisame omalt poolt töö ja armastuse.

 

"Alusta sellest, mille tegemine on hädavajalik. 
Siis tee, mis võimalik...
ja ühtäkki sa teedki võimatut."

Franciscus Assisi linnast