Toetajad

Tartu linn toetab varjupaika töötajate töötasude ja elementaarsete üldkulude osas (küte, prügivedu, elekter jms). 
Lisaks linna toetusele aitavad varjupaigal toime tulla linna ja teiste kohalike omavalitsuste poolt tellitud avalik teenus  - hulkuvate loomade püüdmine, püütud loomade 14 päeva hoidmine ja Tartu linna territooriumil hukkunud loomade avalikust ruumist eemaldamine.

Ent varjupaik on veel palju muud.
Enamus omanikuta loomi viibib varjupaigas rohkem, kui 14 päeva - nende hoidmiseks on vaja toitu, ravimeid, hooldus- ja puhastusvahendeid ning nende soetamine on võimalik ainult annetajate abiga. Samuti on kulukad erakorralise abi juhtumid, kus loom vajab näiteks trauma tõttu vältimatut operatiivset ravi, mille jaoks ühegi toetaja eelarves raha pole ette nähtud.
Hoiupaigad varjupaigas nõuavad remonti ja hoiutingimused parendamist - oleme teinud seda näiteks läbi "Koerad ketist priiks!" kampaania, mille käigus kogutud rahade eest soetasime varjupaiga territooriumile 17 koeraaedikut võimaldamaks koerte hoidmist varjupaigas ketita.

Me kasutame annetatud toetusi sihtostarbepäraselt ja oleme püüdnud luua läbipaistva, lihtsalt mõistetava ja turvalise süsteemi eelkõige rahaliste toetuste jaoks: inimestel on võimalik annetada otse sihtotsarbelistele pangakontodele, kust ülekandeid tehakse ainult konto kirjelduses määratud vajaduste katmiseks. Ühtlasi järgime annetuste kogumise head tava ja oleme seda teinud kogu oma tegevusaja vältel. 

Annetuste kogumise hea tava  HAK 100

Siinkohal ongi toodud kõrvalmenüüs ära võimalused, mille läbi iga hooliv inimene saab anda omapoolse panuse, et kõik see muu saaks võimalikuks.
Meie lisame omalt poolt töö ja armastuse.

 

"Alusta sellest, mille tegemine on hädavajalik. 
Siis tee, mis võimalik...
ja ühtäkki sa teedki võimatut."

Franciscus Assisi linnast



MTÜ Assisi Franciscuse Seltsi, kui varjupaiga haldaja kohta leiate rohkem informatsiooni SIIT

 

Varjupaiga toetajad:

ma armastan aidata

sternlogo

tartulogo