Hoiukodu

Hoiukodustamine on üks heategevuse liike ja seondub Tartu Koduta Loomade Varjupaigas vabatahtliku tegevusega.

MILLISEID LOOMI ANTAKSE HOIUKODUDESSE?

Hoiukodudesse antakse ainult erivajadusega loomi – see on erikohtlemist, ravi või sotsialiseerimist vajavad loomad.

Sellesse loetelusse kuuluvad:

 • kutsikad ja kassipojad, kelle organism on veel liiga nõrk varjupaiga tingimustes ellu jäämiseks.
 • ravi vajavad loomad (operatsioonijärgsed seisundid, põletikud jne) – looma hoiukodusse andmiseks annab soovituse varjupaiga loomaarst.
 • sotsialiseerimist vajavad loomad – kassipojad kuni 3 kuu vanuseni (max 2 nädalat).
 • probleemkäitumisega loomad – varjupaiga tingimustes stressikäitumisega loomad (apaatsus, puhtusepidamatus), kontrollimaks, kas selline käitumine teistsuguses keskkonnas muutub.

Varjupaigast hoiukodu pakkujale üleantaval loomal peab olema identifitseerimiseks paigaldatud kiip. Hoiukodusse antav loom ei pruugi olla saanud kõiki parasiiditõrjeid ja vaktsiine - see paneb hoiukodustajale erilise vastutuse nii hoiukodusse tuleva looma ees kui ka enda kodus olevate loomade ees.

KES VÕIB OLLA HOIUKODU PAKKUJA?

 1. Hoiukodu pakkuja peab olema vähemalt täisealine, omama hoiukodustatava looma hoidmiseks kasutatavat ruumi või esitama selleks kasutatava ruumi omaniku kirjaliku loa.
 2. Kuna varjupaiga ja hoiukodu pakkuja koostöö looma aitamisel peab rajanema vastastikusel lugupidamisel ja usaldusel, siis me eeldame, et hoiukodu pakkuja võiks olla varjupaigale eelnevalt tuttav inimene, ehk siis hoiukodu pakkuja on kas käinud varjupaigas vabatahtlikuks või on tal varjupaigale teada inimeste soovitused või on ta nõus sellega, et temaga viiakse varjupaiga poolt läbi pikem vestlus ning soovitakse tutvuda ka looma hoidmise kohaga.
 3. Hoiukodu pakkujal peab olema piisavalt ressursse hoiukodu looma jaoks, millisteks on:
  Aeg. Hoiukodustajal peab olema ööpäeva jooksul piisavalt aega hoiukodu loomaga tegelemiseks, ehk siis soovitavalt on tegu koduse või sobiva ajakavaga töötava inimesega.
  Ruum. Hoiukodustajal peab olema piisavalt ruumi ja tingimusi hoiukodustatava looma pidamiseks.
  Materiaalsed võimalused. Hoiukodu pakkujal peab olema võimalik oma kuludega pakkuda loomale esmaseid eluks vajalikke artikleid, so tavatoit ja kasside puhul liiv.
 4. Soovitavalt ei ole hoiukodu pakkujal kodus samaliigilisi loomi – see on hoiukodustaja loomade turvalisuse huvides. Kui hoiukodustajal on samaliigilised loomad kodus, siis hoiukodu pakkuja peab olema suuteline garanteerima, et talle on jõukohane hoida lahus varjupaiga loom ja oma loomad või tagada muul viisil nii varjupaiga looma kui oma loomade turvalisus.

HOIUKODU TÄHTAEG

Hoiukodus olemise aeg määratakse tähtajaliselt.  See on eelkõige hoiukodu pakkuja huvides - ühtegi meie looma ei "unustata"  varjupaiga poolt hoiukodusse, vaid varjupaik soovib teha hoiukodu pakkujaga igakülgset koostööd.

Esialgne tähtaeg on maksimaalselt 2 nädalat. Kui ilmneb vajadus pikemaks hoiustamiseks, siis lepitakse see kokku pärast esialgse tähtaja möödumist ning looma seisundi ja hoiukodus toimunud arengute kohta (looma tervenemine ja/või sotsialiseerumise edusammud) ülevaate saamist. 
Looma hoiukodusse minekul lepitakse kokku, kas helistatakse varjupaiga poolt hoiukodustajale esmase tähtaja möödumisel või saadab hoiukodu pakkuja ülevaatemeili aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

HOIUKODUSSE ÜLEANDMISE PROTSEDUUR

Hoiukodusse liigub loom ainult väljastuspaberiga, milleks on hoiukodu puhul Hoiukodusse üleandmise akt. Akt allkirjastatakse varjupaiga töötaja ja hoiukodu pakkuja poolt. Aktist tehakse koopia, mis antakse kaasa hoiukodu töötajale. Akti originaali säilitatakse varjupaiga kontoris Hoiukodu lepingute kaustas.

Hoiukodu pakkujale selgitatakse looma hoiukodusse mineku tingimusi, millisteks on:

 • Hoiukodu pakkuja talitab hoiukodusse antud looma parimal võimalikul viisil.
 • Hoiukodu pakkuja järgib üleandmise aktil kirjeldatud pidamise juhtnööre.
 • Looma terviserikke ilmnemisel teavitab sellest koheselt varjupaika ja kasutab looma ravimisel ainult varjupaiga valitud kliinikut.
 • Hoiukodu pakkuja on teadlik, et uue omaniku vormistamise õigus on ainult varjupaigal

Hoiukodustajat teavitatakse hoiukodu pakkumisel ilmneda võivatest ohtudest – näiteks pikema peiteperioodiga nakkushaigused (sh näiteks kassihaigus).

Hoiukodu pakkujale võidakse kaasa anda (nende olemasolul) loomale tuttavaid esemeid varjupaigast: söögikauss, liivakast, ase, mänguasi. Sellekohased märked tehakse üleandmisaktile.

Kui loom vajab eritoitu või ravi, antakse täpsed juhised, ravimid ja erisööt kaasa varjupaigast. Kogu erivajadustega looma erihooldus peab toimuma varjupaiga kontrolli all, kuna üldjuhul on tegemist nn bilansiväliste kulutustega. Hoiukodu pakkuja võib omalt poolt teha ettepanekuid raviks ja ravi võimalusel ka toetada.

Hoiukodustajat teavitatakse, et loom on varjupaiga omand ja kuulub tähtaja möödumisel tagastamisele. Hoiukodustajal on õigus hoiukodustatavat looma eelisjärjekorras adopteerida, kuid hoiukodu pakkuja peab mõistma, et selline teguviis võib välistada tema jaoks edaspidi hoiukodupakkumise võimaluse (oma loom kodus) ja varjupaik võib kaotada tubli hoiukodu.

Hoiukodu aktide üle peab arvestust, kontrollib nende staatust ja kontakteerub hoiukodu pakkujatega varjupaiga administraator või projektijuht.

Varjupaiga toetajad:

ma armastan aidata

sternlogo

tartulogo