Varjupaiga külastamine

Varjupaik ei ole loomaaed, seetõttu näeme meelsasti, et varjupaika tullakse mingisuguse eesmärgiga - kas endale looma valima, kadunud lemmikut otsima, varjupaika aitama või teadmisi omandama.

Varjupaigal on oma spetsiifilised turvalisusriskid ning samuti peame meeles pidama, et eelkõige on see elu hammasrataste vahele sattunud loomade ajutine kodu, mitte tore kiisude-kutsude näitamise koht.

Seetõttu oleme kehtestanud külastajatele teatavad piirangud, et tagada nii nende endi kui ka loomade ohutust. Täpsemalt saab tutvuda nendega dokumendis: Varjupaiga kodukord.pdf

VARJUPAIK ON KÜLASTUSTEKS AVATUD
teisipäevast reedeni kell 14:00 - 18:00
laupäeviti 12:00 - 16:00

Pühapäev on loomade hingamisepäev ja esmaspäeviti korraldatakse varjupaigas suurpuhastusi.

Lahtiolekuajad võivad muutuda vastavalt aastaajale või riigipühadele. Jälgi sellekohast infot meie Facebooki lehelt ja varjupaiga avalehelt.

Varjupaiga uks on 24h lukus seoses esinenud vargusjuhtumitega - varjupaika pääsemiseks tuleb helistada varjupaiga üldtelefonile.

 

Teadmiseks gruppidele

Grupp on meie mõistes inimeste kogum, kes ei ole omavahel seotud perekondlike sidemetega, ehk siis tegu on kas sõpruskonna, töökollektiivi või õpilasühendusega (klassid jms).

Gruppi varjupaiga territooriumil saadab alati varjupaiga töötaja.

Grupikülastusteks palume eelnevalt kokku leppida aeg telefonil 5333 9272. 

Meie töökorraldus võimaldab gruppe üldjuhul vastu võtta tööpäeviti (teisipäevast reedeni) kell 12:00 - 14:00, kuid alati on vajalik eelregistreerimine, sest gruppi saadab meie töötaja ja jagab selgitusi ning varjupaiga töötajaskonnast ei pruugi kahe samaaegse grupi teenindamiseks piisata .

Platsile lubame korraga maksimaalselt 10 inimest (laste puhul võivad lisanduda saatjad) - ehk kui on tegu suurema grupiga, siis palume jagada grupi pooleks ja üks grupp ootab teise järel või tuleb kohale, arvestades eelmise grupi visiidi ajaga. Ühe grupi visiit kestab 30-45 minutit.
Eelkooliealiste laste puhul palume saatjaks ühe täiskasvanu iga 5 lapse kohta.

Pääslast läbipääsu kiirendab oluliselt varasem tutvumine Varjupaiga kodukorraga. 

Kuna kõik külastajad kinnitavad kodukorra läbilugemist külastajate registreerimisvihikus, siis soovitame gruppidele juba varem koostada nimekiri, mis edastatakse saabumisel varjupaiga töötajale. Nimekirjas peaks kajastuma, millise kollektiiviga on tegu, grupi liikmete arv ja nende vanuseaste - nimetatud andmeid kasutame ainult kokkuvõtliku külastusstatistika koostamisel.

Varjupaiga toetajad:

ma armastan aidata

sternlogo

tartulogo