KOVile

MIKS ON KOHALIKULE OMAVALITSUSELE VAJALIK LOOMADE VARJUPAIK?

  • Eesti Vabariigi seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks (Loomakaitseseadus, Hulkuvate loomade määrus, Lemmikloomade pidamise nõuded, Loomatauditõrje seadus).
  • Lemmikloomandusega seonduvate probleemide lahendamiseks (hulkuma sattunud loomadele koju tagasipääsemise võimaldamiseks, peremehetuks jäänud loomadele uue võimaluse andmiseks, objektiivsetel põhjustel loomast loobuma pidavate inimeste aitamiseks) 

MIKS ON MÕISTLIK OSTA TEENUST, MITTE RAJADA OMA VARJUPAIK?

  • Seadustele ning veterinaarsetele ja sanitaarsetele nõutele vastava varjupaiga rajamine ja ülalpidamine on kallis. 
  • Kordades odavam on osta teenust sisse lähimast olemasolevast varjupaigast. 
  • Lähim olemasolev varjupaik hoiab kokku looma varjupaika toimetamise kulusid.
  • Lähimast (max 60 km kaugusel olevast) varjupaigast on loomaomanikul lihtsam leida üles oma kadunud lemmiklooma ning seega vähendada kohaliku omavalitsuse kulutusi varjupaiga teenusele.

Varjupaiga toetajad:

ma armastan aidata

sternlogo

tartulogo