Vabatahtlik

Meie, varjupaiga töötajate, sooviks oleks leida vabatahtlikest tuge nendeks tegevusteks, milleks meil endil töökoormuse tõttu ei pruugi igakord aega jätkuda.

Põhiline on kindlasti loomadega otsesuhtlus, nendega tegelemine, nende inimesega harjutamine. Aga üsna tihti võib ka olla hetki, kus abikäed on teretulnud praktilisi igapäevatöid tegema. 

VARJUPAIGAS TEHTAVATE TÖÖDE LOETELU:

  • Heakorratööd (hooajaliselt: rohimine, riisumine, trimmeriga niitmine, lumekoristus)
  • Ehitus- ja remonditööd (kuutide parandamine, värvimine jms)
  • Üldpuhastustööd ruumides (seinte, akende ja põrandate pesemine)
  • Loomade hoiupaikade puhastamine juhendamisel (kuutide ja nende ümbrus või kassipuurid)
  • Loomade hooldamine juhendamisel (kammimine)
  • Loomadele vee jagamine (põhiliselt koerad)
  • Koerte jalutamine - AINULT turvalisuskoolituse läbinud vabatahtlikele (koolituse kohta leiab infot SIIT )

VANUSEPIIRANGUD

Tartu Koduta Loomade Varjupaiga vabatahtlikuks saab tulla:

  • täisealine, enda tegude eest vastutav isik

Täisealiseks olemise nõue on kehtestatud laste turvalisust silmas pidades. Varjupaik on eelkõige hüljatud loomade asupaik - need loomad võivad olla psüühiliselt ebastabiilsed, nende eelnevast elust ei pruugi varjupaigal olla mingisuguseid andmeid. Mõned neist ei pruugi sallida lapsi, kui väikeseid, imelikke ja harjumatult käituvaid olendeid.

Varjupaiga töötajatel ei ole aega ja võimalust jälgida pidevalt laste tegevust varjupaiga territooriumil - seetõttu ei võta varjupaik laste käitumisest tulenevate võimalike õnnetuste eest vastutust enda kanda.

JUHUVABATAHTLIK VÕI PÜSIVABATAHTLIK?

Varjupaigas võib käia vaid korraks või siduda enda vabatahtliku tegevusega varjupaigas pikemaks ajaks.
Tihti saavad pikaajalistest vabatahtlikest varjupaiga veendunud sõbrad, keda tervitatakse rõõmsalt iga kord, kui nad uksest sisse astuvad ja kellele võib anda ka vastutusrikkamaid ülesandeid.
Meil on ka olemas tagasihoidlik motivatsioonisüsteem pikaajalistele vabatahtlikele. Küsi täpsustavat infot meie administraatori käest kontorist. 

Varjupaiga toetajad:

ma armastan aidata

sternlogo

tartulogo