Vabatahtlik

Meie, varjupaiga töötajate, sooviks oleks leida vabatahtlikest tuge nendeks tegevusteks, milleks meil endil töökoormuse tõttu ei pruugi igakord aega jätkuda.

Põhiline on kindlasti loomadega otsesuhtlus, nendega tegelemine, nende inimesega harjutamine. Aga üsna tihti võib ka olla hetki, kus abikäed on teretulnud praktilisi igapäevatöid tegema. 

VARJUPAIGAS TEHTAVATE TÖÖDE LOETELU:

  • Heakorratööd (rohimine, riisumine, trimmeriga niitmine, lumekoristus)
  • Küttepuude ladumine
  • Ehitus- ja remonditööd (kuutide parandamine, värvimine jms)
  • Üldpuhastustööd (seinte, akende ja põrandate pesemine)
  • Loomade hoiupaikade puhastamine juhendamisel (kuutide ja nende ümbrus või kassipuurid)
  • Loomade hooldamine juhendamisel (kammimine)
  • Loomadele vee jagamine (põhiliselt koerad)
  • Koerte jalutamine territooriumil koos hoiupaiga puhastamisega (ehk kuudi ümbrus) - kogenud vabatahtlikele