Loomast loobumine

Loomi võetakse vastu äripäeviti kell 9:00 - 18:00 ning eelnevalt peab looma toomine olema telefoni teel kokku lepitud.

TARTU LINNA KODANIK...

...saab Tartu Koduta Loomade Varjupaika ära anda oma looma tasu eest summas 35,00 (14 hoiupäeva eest).
Loom peab olema vaktsineeritud vähemalt 10 päeva enne varjupaika toimetamist kompleks- ja marutaudi vaktsiiniga ning kaasas peab olema sellekohane dokument loomaarsti kinnitusega.
Juhul, kui dokumenti ei ole, tuleb tasuda lisatasu 15 eurot looma vaktsineerimise eest.

VÄLJASPOOLT TARTU LINNA...

...saab varjupaika tuua oma looma nendest kohalikest omavalitsustest, millega Tartu linnal on sõlmitud leping (Vt lepingupartnerid) 

Looma eest tuleb tasuda 14 päeva hoiuraha, mis 2021.aastal on 2,50 EUR päev (ehk summas 35,00 EURi).

Loom peab olema vaktsineeritud vähemalt 10 päeva enne varjupaika toimetamist kompleks- ja marutaudi vaktsiiniga ja kaasas peab olema sellekohane dokument loomaarsti kinnitusega. Juhul, kui dokumenti ei ole, tuleb tasuda lisatasu 15 eurot looma vaktsineerimise eest.

TÄHELEPANU!

Tartu Koduta Loomade Varjupaigal pole seaduse poolt pandud kohustust hoida omaniku poolt loobutud looma 14 päeva. Juhul, kui loom osutub mittekäsitletavaks/talitatavaks, on agressiivne või tema tervislik seisund ei võimalda tal uut kodu leida, on varjupaigal õigus loom eutaneerida.

Tartu Koduta Loomade Varjupaika ei saa anda looma "ajutiselt hoiule" - ehk varjupaik ei toimi loomade hotellina. See on tingitud varjupaiga kõrgendatud riskitasemest - loom võib varjupaigas haigestuda või ta võib saada vigastada.
Varjupaiga uks on 24h lukus seoses esinenud vargusjuhtumitega - sissepääsemiseks tuleb helistada ukse tagant varjupaiga üldtelefonile.

Varjupaiga toetajad:

ma armastan aidata

sternlogo

tartulogo